Àngels inversors

Suport a emprenedors i projectes amb potencial emprenedor

Dins del programa CoMeDPro es potencien també la creació de models i línies de negoci en què hi hagi accions innovadores, adreçades a oferir serveis i productes dins les línies d’actuació del programa CoMeDPro.

Les actuacions concretes del programa seran les següents:

  • Identificació de projectes innovadors
  • Valoració dels mateixos
  • Preparació dels projectes per a la jornada de presentació

En paral·lel es buscarà la col·laboració d’inversors i partners.

Finalment es desenvoluparà una jornada entre empreses i inversors. En aquesta es presentaran els 10 projectes emprenedors amb major potencial d’èxit.

L’objectiu de la trobada és  que es puguin crear noves empreses fortes, col·laborades per experts i capital. Així:

  • La persona emprenedora podrà cercar socis i capital en un únic espai.
  • El partner podrà trobar empresaris amb experiència o especialitzats i decidir de col·laborar-hi, a canvi de benefici.
    L’inversor tindrà diferents alternatives d’inversió rendibles.

Aquesta actuació es durà a terme a cada un dels països que participen en el projecte CoMeDPro.

En el següent enllaç trobareu més informació:

Presented projects

  • Catalunya. Barcelona. 15 de desembre de 2015 .     VIDEO -Barcelona-
  • Israel. Haifa. 20 de desembre de 2015
  • Sardenya. Morgongiori. 29 de desembre 2015