Assessorament Empresarial

L’objectiu és reforçar la competitivitat empresarial per mitjà de de l’assessorament empresarial per experts en diverses temàtiques materialitzat en plans d’actuació destinats a ajudar les empreses a complir els estàndards de qualitat definits entre els socis del projecte i superar els reptes i les limitacions que solen afectar el seu sector.

Amb la participació d’un equip extern d’experts per part de cada soci i s’elabora una metodologia de treball comuna per a tots els socis, amb l’objectiu que 400 empreses participants en el projecte compleixin els estàndards de qualitat definits per participar en la xarxa internacional de dinamització conjunta del sector agroalimentari, artesania local i turístic.

Assessorament extern

 

Per participar en l’activitat les empreses dels anteriors sectors compleixen amb uns requisits d’entrada de limitació sectorial, geogràfica , de dimensió empresarial i de qualitat de producte (definida per cadascun del socis participants)

Els estàndards de qualitat a adquirir per els participants són:

Estàndards de qualitat obligatoris

 • Obertura al públic: mínim 120 dies a l’any.
 • Panell informatiu exterior: dies i horari d’obertura al públic.
 • Indicacions clares de la ubicació de l’establiment: adreça, email amb informació, senyalització.
 • Punt de venda de producte amb preus de venda indicats de forma visible

Punts per millorar com efecte de la participació al programa CoMeDPro i requisits  a complir per ser inclosos a la xarxa internacional

Requeriments de compliment gradual fins a la finalització del projecte (estàndards de qualitat tipus “objectiu” a adquirir en un 70% les empreses).

 • Espai físic amb informació als clients/visitants sobre el Projecte CoMeDPro i la seva àrea d’actuació.
 • Possibilitat pagament amb targeta de crèdit.
 • Pla de control i manteniment de l’establiment per la recepció de públic.
 • Protocol per la recepció de clients/visitants.
 • Accessibilitat: places d’aparcament o accés a l’àrea de visitants o a la botiga o visita virtual.
 • Difusió del producte i del territori.
 • Coneixement mínim d’anglès.
 • Promoció digital: lloc web o xarxes socials.
 • Degustacions o tastos amb producte local.
 • Organització d’un mínim d’una activitat amb una altra empresa o entitat del territori elegible.

Seguint les conclusions i els resultats derivats del programa d’assessorament, es prepararà un informe d’activitats per zona per avaluar els resultats assolits, es revisarà el marc comú i els programes de desenvolupament empresarial sectorials.

 

Assessorament empresarial