Bones Pràctiques i Casos d’Èxit

 Les Bones Pràctiques són una  mostra d’empreses tradicionals de Catalunya, Sardenya i Israel que desenvolupen estratègies de millora als seus negocis. Aquestes empreses han pogut optimitzar cadascun dels aspectes de les seves operacions, des de màrqueting, administració i finances fins a gestió de recursos humans, vendes, exportacions i innovació empresarial. Els resultats aconseguits al camp de l’artesania i de la fabricació local mostren la seva eficàcia i per això han estat escollides com a millors pràctiques. El més important, però, és que aquestes empreses s’han convertit en líders a les seves comunitats, i són ara la font d’inspiració d’altres emprenedors que volen seguir els seus passos.

Bones Pràctiques

 Els Casos d’Èxit són una selecció de nou de les empreses tradicionals de Catalunya, Sardenya i Israel que participen al programa CoMeDPro per desenvolupar estratègies de millora als seus negocis. Aquestes empreses, mitjançant les actuacions del projecte, han pogut optimitzar algun dels següents aspectes, des de màrqueting, administració i finances fins a gestió de recursos humans, vendes, exportacions i innovació empresarial. Els resultats aconseguits al camp de l’artesania i de la fabricació local mostren la seva eficàcia i per això han estat escollides com a casos d’èxit. Aquestes empreses poden servir d’exemple per a altres emprenedors.

Casos d’Èxit