Reunió de capitalització a Sardenya

Els tècnics de CoMeDPro Catalunya visiten Sardenya. Una visita necessària per a conèixer sobre el terreny com s’assoleixen els objectius i les fites marcades pel programa CoMeDPro. Reunió de capitalització.

Tres dies d’intensa activitat a Sardenya en els quals l’equip del Programa CoMeDPro a Catalunya ha pogut conèixer en profunditat la realitat de Sardenya i com s’ha implementat el programa CoMeDPro en aquest territori.

També s’han realitzat diverses reunions de treball, per capitalitzar el programa, per establir punts comuns de treball amb l’equip de Sardenya i per organitzar l’evolució del projecte.

Aprofitant que el projecte ENPI Lactimed té un soci italià, es va dur a terme una reunió amb aquest programa per tal de trobar punts de contacte i establir possibles col·laboracions.