Els tècnics del programa CoMeDPro exposen el procés de treball que han seguit

Des de la selecció d’empreses participants, a la detecció de llacunes tècniques i el disseny d’un pla de formació per a resoldre-les

Els tècnics del programa CoMeDPro a Sardenya van iniciar el procés de selecció de les empreses participants en el programa contactant amb més de 370 empreses. D’aquestes se’n van seleccionar 49, que formen part del sector de la producció de l’oli d’oliva verge, el formatge, el vi i la pasta fresca, així com 100 empreses més, que ofereixen serveis agroturístics i que estan ubicades en el mateix territori que les primeres.

Seguint les indicacions del projecte, es va verificar que cada empresa participant tenia assolides les premisses inicials que requereix el programa i que mostrava una predisposició per millorar l’atenció al visitant i la dinamització d’activitats agroturístiques. Un prediagnòstic inicial va permetre oferir a cada empresa aquells serveis d’assessorament i de formació que més les poden ajudar a millorar els seus serveis.

En l’estudi inicial es van detectar una sèrie de llacunes en coneixements tècnics digitals que podien obstaculitzar d’alguna manera la innovació, el coneixement i la competitivitat. Per tant, el pla de formació es va enfocar a resoldre aquesta mancança generalitzada.

En aquest sentit, s’han organitzat tres tallers de capacitació en màrqueting digital, Internacionalització, comerç electrònic i Storytelling.