Els tècnics del programa CoMeDPro visiten les empreses que participen en el projecte

L’objectiu de la visita és doble: avaluar l’assoliment de requeriments i copsar l’opinió dels participants

Els tècnics responsables del programa a Catalunya han visitat les empreses participants, tant les empreses productores d’oli d’oliva i vi, com algunes de les empreses de serveis complementaris.

Les empreses participants des de l’inici es comprometien a realitzar els canvis necessaris per a poder millora l’atenció als visitants i als clients. Com a efecte directe dels serveis de formació i d’assessorament, les empreses han pogut identificar quines són les seves prioritats de millora i iniciar les inversions necessàries per a dur-les a terme. Les visites dels tècnics han permès avaluar el grau de consecució d’aquests canvis en cada empresa.

Per altra banda, les visites en situ permeten copsar l’opinió i la visió de cada un dels participants, que, després d’uns intensos mesos de treball, de formació i de canvis en la gestió, poden oferir als tècnics una visió molt interessant, que ajudarà a valorar els resultats del programa CoMeDPro.