הפרויקט CoMeDPro מייצר הזדמנויות לעסקים מקומיים קטנים במגזרים של תעשיית המזון החקלאית ותעשייה מסורתית

הכרת CoMeDPro

פעילות CoMeDPro

הליך בחירת מועמדים מתוך המשתתפים ועד מציאת משקיעים: הכרת הפעולות שאנחנו עושים על מנת לקבל את התוצאות הצפויות