יזמים ומשקעים

תמיכה ביזמים ופרויקטים בעלי פוטנציאל יזמי

במסגרת תכנית CoMeDPro, תינתן תמיכה ליצירת קווים ומודלים עסקיים הכוללים פעולות חדשניות, במטרה להציע שירותים ומוצרים בתוך קווי הפעולה של תכנית CoMeDPro.

הפעולות הספציפיות של התכנית תהינה כדלקמן:

 • לזהות פרויקטים חדשניים
 • להעריך אותם
 • להכין פרויקטים לסמינר המבוא

במקביל, יתבצע חיפוש עבור משקיעים ושותפים המוכנים לשתף פעולה.

לבסוף, יתקיים מפגש בין חברות ומשקיעים. בפגישה זו, יוצגו עשרת הפרויקטים היזמיים בעלי הפוטנציאל הגדול ביותר להצלחה.

המטרה אליה המפגש מכוון היא יצירת חברות חדשות, חזקות הנתמכות על ידי מומחים והון כדלהלן:

 • היזם יוכל למצוא שותפים והון באותו המקום.
 • השותף יוכל למצוא בעלי עסקים מנוסים או מומחים ולבחור לעבוד איתם, בתמורה לרווח.
 • המשקיע יוכל לבחור בין חלופות השקעה רווחיות שונות.

פעילות זו תתבצע בכל אחת מהמדינות המשתתפות בפרויקט CoMeDPro. במקרה של קטלוניה, המפגש בין יזמים, משקיעים ושותפים יתקיים בחודש נובמבר 2015.

תוכל למצוא מידע בקישור הבא:

Presented projects

  • Catalunya. Barcelona. December 15th 2015 .    VIDEO -Barcelona-
  • Israel. Haifa. December 20th 2015
  • Sardenya. Morgongiori. December 29th 2015