ישראל

פרויקט CoMeDPro בישראל, מתמקד במגזרים של חקלאות מסורתית , ייצור חקלאי, מלאכות יד ותיירות לאורך נתיבי תרבות ומורשת.
מטרת הפרויקט היא לעודד את התחרותיות של עסקים קטנים ומסורתיים, לעודד את התעסוקה ולשפר הכשרת העובדים עם חזון חוצה גבולות, ובכך לתרום לזירוז החליפין של אנשים וסחורות בין חופי הים התיכון.

אזור גיאוגרפי

פרויקט CoMeDPro מיושם בשני אזורים: דרך הבשורה בצפון ודרכי הבשמים בדרום. האזור של הפרויקט בצפון כולל את אזור הגליל כולו (צפונית לכביש 85 מערבית לכביש 918 מאלמגור עד דן).

מטרות

  • עידוד התחרותיות של עסקים קטנים ומסורתיים
  • חיזוק ההתחרות העסקית באמצעות יישום של תכניות הכשרה
  • סיפוק אסטרטגיות שיווק חדשות המאפשרות לעסקים להגדיל את המכירות שלהם
  • עידוד שיתוף הפעולה בין עסקים המשתתפים בפרויקט בישראל ובחו"ל
  • קידום הייחודיות של מוצרים מסורתיים אותנטיים ומסורות מקומיות באזורים עשירים באתרים היסטוריים, תרבותיים ודתיים.
  • פיתוח ההיבט התיירותי בייצור החקלאי והמסורתי.
  • עידוד השקעות ויזמות בתחומי אזורי יישום הפרויקט.
  • יצירת יחסי עבודה חדשים והחלפת ידע וחוויות בין השותפים משני חופי אגן הים התיכון.