יעדים

רקע

CoMeDPro יוצר הזדמנויות עבור עסקים קטנים מקומיים המייצרים מוצרים לענפי חקלאות המזון ומלאכת היד המסורתית.

יעדים

המשמעות של CoMeDPro

אגן הים התיכון תמיד היה אזור אשר מתאפיין בחילופים רבים של אנשים, תרבות, סחורות וערכים בין המדינות השונות. היום, התרומה של מוצרים מסורתיים מקומיים כגון יין, שמן זית, גבינות, ומוצרים אחרים מאזורים כפריים, פוחתת והולכת בשל מספר גורמים, כולל ירידה בגודל האוכלוסייה, נטישת החקלאות ואובדן כושר התחרות של עסקים קטנים. מסיבה זו, נדרשת פעולה מתואמת על מנת לשפר את ההזדמנויות לעסקים קטנים הפועלים ביצור חקלאות מזון ומלאכות יד מסורתיות. למטרה זו נולד CoMeDPro, או פרויקט הפיתוח המשותף בים התיכון, כחלק מהתכנית האירופית CBC Med ENPI. תכנית זו מאפשרת שיתוף פעולה חוצה גבולות בין מדינות האיחוד האירופי (EU) ומדינות שותפות באזורים הממוקמים לאורך חופי הים התיכון, סרדיניה וישראל, במקרה זה.

מטרה כללית

לשפר את התחרותיות של עסקים המיצרם יין, שמן זית, גבינות ומוצרי מלאכת יד (בהתאם לאזור שבו הפרויקט מפותח), בשיתוף פעולה עם סוכנים מרכזיים בפיתוח כלכלי, יצירת מקומות עבודה ובניית יכולות בקרב עובדים מנקודת מבט חוצת גבולות, על מנת לתרום לחיזוק החליפין של אנשים וסחורות באזור הים התיכון.

מטרות ספציפיות

 • לשפר את הביצועים של חברות המייצרות חקלאות מזון, מוצרים מקומיים ומלאכת יד בשלושת אזורי הים התיכון.
 • לשפר את תקני האיכות של חברות ברשת התיירות חוצת הגבולות.
 • להחיות את הענף על ידי הגדלת הזדמנויות עסקיות ויצירת תעסוקה.
 • להגדיל את התמיכה בענף באמצעות סוכנים.

תוצאות עיקריות צפויות

 1. יצירת מסלול חוצה גבולות בכדי ללמוד על הייחודיות של שלושת האזורים המשתתפים הכוללים את חברות מלאכת היד המסורתית והמוצרים המקומיים עם אותם תקני איכות
 2. הכנת פירוט, לפי ענפים, של האתגרים והזדמנויות של חברות מלאכת היד המסורתית והמוצרים המקומיים, והגדרת מסגרת חוצת גבולות משותפת ותוכניות ספציפיות לטובת איחוד, מתן תמיכה וסיוע לענפים אלה
 3. חיזוק כושר התחרות של עסקים באמצעות אסטרטגיות תמיכה על ידי מומחים עסקיים המתממשות בתוכניות פעולה אישיות אשר מטרתן לסייע לעסקים לעמוד בתקני איכות, לעמוד באתגרים ולהתגבר על קשיים נפוצים בענף
 4. יצירת חברות מלאכת יד מסורתית ומוצרים מקומיים בכל שטח, תוך כדי יישום אסטרטגיות השקעה ספציפיות
 5. שיתוף של דוגמאות לשיטות עסקיות טובות בתחום של מלאכת יד ומוצרים מקומיים בין שני חופי הים התיכון
 6. שיפור בטכניקה ובמיומנויות של ההנהלה והעובדים בחברות מלאכת יד מסורתית ומוצרים מקומיים באזורים ושל מובטלים המחפשים עבודה
 7. מתן כלים לחברות מלאכת יד מסורתית ומוצרים מקומיים בשני החופים, על מנת שהן יוכלו להפיק את המרב מהזדמנויות עסקיות לאומיות וחוצות גבולות
Vinya a la primavera
Elaborant formatge