Mediterranean Experience website

S’ha presentat el producte turístic resultant d’aquest projecte, que és un lloc web que es mantindrà actiu durant l’any 2016: www.gomedexp.com.
En aquest web hi ha informació d’empreses d’oli i de vi, de formatge, de pasta i de productes d’artesania local, així com informació d’altres sectors relacionats (restaurants, allotjaments, museus, empreses de lleure, agències de viatges, etc.). Hi ha empreses dels tres països participants.
A més, hi podeu trobar rutes específiques per a cada regió de cada país i altres de transversals entre els tres països socis.