Israel

Israel es centra en els sectors de l’agricultura tradicional, l’agro-producció, l’artesania i el turisme combinant a través de rutes culturals i patrimonials.

El programa té com a objectiu estimular la competitivitat de l’artesania tradicional i les empreses de productes locals, facilitant llocs de treball, creant i millorant la qualificació de treballadors amb una visió transfronterera, que contribueixi a accelerar l’intercanvi de persones i mercaderies entre les costes de la Mediterrània.

Àrea geogràfica

El programa CoMeDPro inicialment es centrava en dues àrees: el Camí de l’Evangeli (nord) i la Ruta de l’espècie (Sud). Finalment el projecte es va ampliar per incloure a les empreses de tota la regió de Galilea.

Objectius

  • Estimular la competitivitat de l’artesania tradicional i les empreses de productes locals.
  • Reforçar la competitivitat empresarial a través de la implementació de la formació d’experts.
  • Aprovisionar de noves estratègies de màrqueting que permetin a les empreses augmentar les seves vendes.
  • Fomentar la col·laboració entre les empreses que participen en el projecte a Israel i a l’estranger.
  • Promocionar la singularitat de productes tradicionals autèntics i costums locals de llocs històrics, culturals i religiosos.
  • Desenvolupar l’aspecte turístic de l’agro-producció agrícola i tradicional.
  • Fomentar les inversions i l’esperit empresarial a les zones subvencionables.
  • Establir noves relacions comercials i l’intercanvi de coneixements i experiències entre els socis d’ambdues ribes de la conca mediterrània.