Equip

team2

Catalunya

Generalitat de Catalunya

 • Imma Malet, Coordinadora del projecte
 • Mireia Medina, Gestora econòmica
 • Montserrat Domènech, Responsable de comunicació
 • Lluc Beltran, Responsable de relacions internacionals
 • Dèlia Colomer, Experta en la qualitat dels productes i dels aliments
 • Anna Masdeu, Management Assistant
 • Xavier Vicens, Expert del territori

Israel

Israel Ministry of Tourism

 • Lina Haddad, Coordinadora del projecte
 • David Mingelgrin, Gestor econòmic
 • Irena Ettinger-Weinstein, Responsable de comunicació
 • Wail Kayouf, Expert de turisme al Nègueb
 • Bian Aalkassem, Expert de turisme a Galilea
 • Diana Krichli, Assistent de gestió

Sardenya

Regione Autonoma della Sardegna

 • Pietro Soddu, Coordinador del projecte
 • Mauro Cadoni, Coordinador
 • Maria Carla, Gestora econòmica
 • Tiziana Tinelli, Responsable de comunicació
 • Maurizio Manias, Expert de producte i turisme