Transnational on-line business event

El dia 11 de febrer passat va tenir lloc la trobada internacional en línia d’empreses que participen en el projecte CoMeDPro de Catalunya, Israel i Itàlia. Aquest acte va ser una trobada virtual entre empreses dels tres socis del projecte amb la finalitat que les empreses coneguin els productes que elaboren els altres països i s’aconsegueixin noves oportunitats comercials.
Cinc empreses de cada país van presentar un vídeo de la seva empresa, d’aproximadament un minut, per donar a conèixer i per exposar l’activitat i els productes que oferirien. En total es van projectar 15 vídeos.
Finalment, es va obrir un torn de paraules en què es van intercanviar opinions amb la resta d’empreses participants dels tres països.
Les connexions es van establir des de Barcelona al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; a Sardenya des de la seu del Grup d’Acció Local (GAL) Marmilla a Ales, i a Israel des de la seu del Ministeri de Turisme a Jerusalem.
Trobareu els vídeos i la informació de les empreses participants a: http://www.comedpro.eu/actuacions/online-business/